מאמרים מאת פרופ' בועז טל

2004 "על רשמים ומושגים" מיזוגים, קטלוג תערוכה דרור גולדברג, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד, עברית, אנגלית
2003 אלגוריה III המוזיאון העירוני ,לובליאנה ,סלובניה
"לעת עתה", לא כרוך, קטלוג בוגרים, המכון האקדמי טכנולוגי חולון, עברית
"משקיף במקרה" יציאה, קטלוג בוגרים, המכון האקדמי טכנולוגי חולון, עברית
2002 "הגיגים בסיום שנה", קטלוג בוגרים, המכון האקדמי טכנולוגי חולון, עברית.
2001
1998
"מדוע הצילום לא שינה את חיינו", במות, ישראל 1998-1948, קטלוג תערוכה, המוזיאון היהודי, וינה
"המסע אל תחום סרטן השד", במבט ישיר, קטלוג תערוכה, מוזיאון תל אביב לאמנות
1997 "לימדנו אותם לראות", עיתון קמרה אובסקורה
 הקדמה לקטלוג תערוכת עוז אלמוג, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד
הקדמה לקטלוג תערוכת ראובן קופרמן, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד
1983-1982 מאמרים על צילום, צילומים – מגזין לצילום, גליונות 1, 2, 3, 4